Spřízněné duše stáje

Barbora Lipšová, Soňa Coufalová, Ivo Tuček, Miroslav N.N.